Adwokat Dawid Mizia

Kompleksowa obsługa prawna klientów indywidualnych, firm i organizacji pozarządowych

Zapytaj o wycenę sprawy

Jestem adwokatem i należę do Warszawskiej Izby Adwokackiej. Ukończyłem Wydział Prawa KUL oraz odbyłem aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Od kilku lat stale współpracuję z jedną z cenionych stołecznych kancelarii adwokackich.

Przy rozwiązywaniu problemów kieruję się zrozumieniem Państwa rzeczywistych potrzeb. Do każdej powierzonej mi sprawy podchodzę z uwagą, starając się patrzeć na sytuację w sposób kompleksowy. Zawsze informuję o następstwach i szansach powodzenia podejmowanych lub planowanych działań.

Obszary praktyki

We wszystkich wskazanych poniżej dziedzinach zapewniam zastępstwo procesowe przed sądami i organami administracyjnymi. Współpracuję z adwokat Dorotą Miką (Kraków) i radcą prawnym Aleksandrą Lisiecką (Gdańsk). Wynagrodzenie, którego wysokość jest uzależniona od stopnia zawiłości sprawy, wartości jej przedmiotu oraz nakładu pracy, ustalam indywidualnie z każdym z Państwa. Wszystkie sprawy prowadzę także w języku angielskim.

Moja pomoc dotyczy problemów z zakresu:

PRAWA GOSPODARCZEGO

bieżącej obsługi prawnej przedsiębiorców, w tym sporządzania i opiniowania projektów umów, regulaminów, przygotowania dokumentów w zakresie funkcjonowania spółek i w postępowaniach rejestrowych oraz zmian wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym, a także dochodzenia należności i prowadzenia sporów sądowych przedsiębiorców w tym zakresie

PRAWA PRACY

sporządzania i opiniowania projektów dokumentacji pracowniczej, umów o pracę, a także innych aktów wymaganych przepisami prawa pracy oraz dochodzenia roszczeń pracodawców i pracowników – prowadzenia sporów sądowych wynikających ze stosunku pracy.

PRAWA AUTORSKIEGO I NOWYCH MEDIÓW

sporządzania i opiniowania projektów regulaminów, umów, których przedmiot stanowią prawa twórców jak również doradztwa w zakresie ochrony własności intelektualnej oraz z obszaru prawa reklamy

a także:

PRAWA SPADKOWEGO

PRAWA KARNEGO I WYKROCZEŃ

PRAWA RODZINNEGO

Zaufali mi między innymi:

ul. Karola Szymanowskiego 8
03-477 Warszawa

+ 48 502 175 438

dawid.mizia@adwokatura.pl